ODTÜ'DEN YOL GEÇMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ, ODTÜ HALKINDIR, HALKIN KALACAK!

Yazıcı-dostu sürümArkadaşa gönderPDF

15.04.2013

ODTÜ'DEN YOL GEÇMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

ODTÜ HALKINDIR, HALKIN KALACAK!

 

20 yıldır Ankara'da tek bir metro hattını bile tamamlayamayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara trafiğini rahatlatma ve Ankara'nın ulaşım sorunlarını çözme bahanesi ile her yeni bir gün Ankara'nın farklı farklı bölgelerine gerekli gereksiz yollar veya kavşaklar, bu kavşaklara ise alt-üst geçitler yapmakta, birçoğu hiçbir mantığa sığmayan yalan-yanlış trafik çözümlemeleri ile Ankara trafiğini alt-üst etmektedir. ODTÜ arazisi içerisinden geçirilmek istenilen yol projeleri ve kavşak projesi de uygulandığı takdirde, bunlara bir yeni örnek daha eklenecektir.

ODTÜ'den geçirilmesi planlanan yol projesi Melih Gökçek başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından dönem dönem gündeme getirilmektedir. Son 2 ay içerisinde ise basında yer alan haberlere göre "Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında ODTÜ arazisi sınırları içerisinden de geçmesi planlanan yol projesinin, tünel projesine dönüştürülerek yapılması konusunda bir anlaşmaya varıldığı" yer almaktadır.

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki Ankara Ticaret Odası(ATO), Ankara Sanayi Odası(ASO), Ankara Giyim Sanayicileri Derneği(AGSD), gibi kurumların ODTÜ'yü "Ankara'nın gelişmesini engellemekle" suçlamasına ve Ankara halkını ucuz demagojilerle kandırmaya çalışmasına hiç şaşırmamak gerekir. Çünkü ATO, ASO ve ASGD patronların kurumlarıdır. Onlar emeğimizi sömürenlerdir. Sermaye sınıfının ideolojisine sahiptirler ve bütün söyledikleri tepeden tırnağa ideolojiktir. ATO, ASO ve ASGD başkanları gibi tüm sermaye sahipleri şunu çok iyi bilmektedirler ki gerek yol yapım inşaatı sırasında, gerekse de yol tamamlandıktan sonra yolun çevresinde oluşan yeni rant alanlarından (inşa edilecek AVM'ler, lokantalar, benzin istasyonları, lüks konutlar vs.) yararlanma noktasında kamu kaynakları doğrudan ya da dolaylı olarak kendi ceplerini dolduracaktır. Bu yolların yapım maliyeti tamamen halkın cebinden çıkacakken ve kendilerinin bu projeye harcadığı tek bir kuruş yokken bile, projeden para kazanacak olan doğrudan bu kan emici patronlar olacaktır.

ODTÜ'nün 1993 yılında Karayollarına terk ettiği arazi üzerinden geçirilmesi planlanan Anadolu Bulvarı ve Konya Yolu arasındaki yaklaşık 50 m genişliğindeki bağlantı yolu ODTÜ arazisi ile Yüzüncü Yıl Mahallesi arasındaki ormanlık araziyi yok edecektir. Aynı zamanda sessiz, sakin, mütevazı bir mahallenin içerisinden devasa bir yol geçmesi başta o mahallede yaşayan öğrencilerin ve mahalle halkının yaşamını da zorlaştıracaktır.

Bu koşullar altında Konya Yolu ve Anadolu Bulvarı arasında yapılması gereken yol tamamıyla tünel olarak yapılmalı, yolun açık olan güzergahı boyunca da Ankara halkının ücretsiz olarak faydalanabileceği yeşil alanlar vb. oluşturulmalıdır. Fakat AKP iktidarı ve  Melih Gökçek için esas olan rant alanları oluşturmaktır. Bu sebeple tünel projeleri mecbur kalınmadıkça sermayenin tercih ettiği bir seçenek değildir.

ODTÜ arazisi sınırları içerisinden geçirilmesi planlanan bir diğer proje de "Eskişehir Yolu'na 500 m uzaklıkta paralel olarak planlanan, Bilkent Yolu'nu Anadolu Bulvarı'na bağlayan yol" projesidir.  Bu proje ise yeni sömürge bir ülkede faşizmin ne kadar pervasızlaşabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu yol projesinin güzergahı doğrudan ODTÜ Kampusu içerisinden geçmektedir. Bir üniversite kampusunun ortasından neredeyse bir otoyol geçirmeyi planlamak, hatta tartışmak veya söz konusu etmek bile ancak ve ancak faşizmle yönetilen bir ülkede gerçekleşebilir.

Diğer yandan, bırakalım bu yolun ODTÜ Kampusu içerisinden geçirilmesini boş bir araziden geçmesinin bile akla, mantığa, bilime ve tekniğe uygun en ufak bir yanı yoktur. Aynı güzergah üzerinde bir metro inşaatı mevcutken(ki bu metro inşaatının 29 Ekim 2013'te bitirileceği Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından bildirilmiştir) ve bu metro projesi kapsamında diğer toplu taşım sistemleri de projelendirilmişken; bu yolu yapmak mantığı, bilimi bir kenara bırakalım artık bir "vicdan" meselesidir.***

ODTÜ arazisi içerisinden tünel ile geçirilmesi planlanan bu yollar, ODTÜ arazisi dışarısına devam eden güzergahı boyunca o bölgede arazisi olan, AVM'si olan, gayrimenkulü olan zengin para babalarına çıkar sağlamaktadır. Bu yoldan Ankara halkının neredeyse hiç bir çıkarı yoktur. Böyle bir yol yapmak müsrifliktir, israftır. Halkın dini duygularını demagoji malzemesi yapan, istismar eden AKP iktidarı şimdiye kadar ki en müsrif, en israfçı, en yağmacı iktidar olarak şehirleri de AVM'ler ile, otoparklarla doldurmakta; şehirleri ulaşımından sağlığına, eğitiminden kültür-sanatına kadar her alanda talan etmektedir. Kuşkusuz ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de AKP'nin bu politikalarını en iyi uygulayan, en yüzsüz, en riyakar belediye başkanıdır.

''İnsanın o kısa ve tehlikelerle dolu yaşamını anlamlandırmasının tek yolu kendini topluma adamasıdır.''   

Albert Einstein

ODTÜ'den geçirilmesi planlanan bu iki yol projesi konusunda ODTÜ Rektörlüğü'nün ve akademisyenlerinin  yaptığı açıklamalar ve sergilediği tavırlar  ise bu ülkenin bilim insanlarına ve aydınlarına yakışmamaktadır. Rektörlüğün "hem nalına, hem mıhına" vurarak yaptığı açıklama ODTÜ'nün halktan yana karakterine ve bilimsel saygınlığına gölge düşürmektedir. Üniversite, akademisyenleri ve öğrencileri ile bir bütün olarak halkın hakları ve çıkarlarının söz konusu olduğu tüm konularda halktan yana taraf olmalı, bilim ve tekniği halkın hizmetine sunmalıdır.

Tüm faşist iktidarlar gibi AKP de bilime düşmandır. ODTÜ Rektörlüğü ve akademisyenleri bilimin onurunu savunmalı ve bilime sahip çıkmalıdır. ODTÜ'nün ortasına bilime ve tekniğe aykırı bir yol yapılmak istenmektedir, fakat ''Türkiye'nin en saygın bilim yuvası'' buna kayıtsız kalmaktadır. Hatta projesini biz yapalım diyecek noktaya gelmiştir. Bu ülkenin aydınlarının onurlu bir duruş sergilemek yerine faşizme ortak olup kendi üniversitelerinin kalbine hançer saplaması asla kabul edilir bir davranış değildir.

Mimarlar, mühendisler, öğrenciler, ODTÜ çalışanları ve akademisyenleri, Ankara halkı, devrimciler, demokratlar, çevreciler; herkes bu akıl dışı projeye karşı birleşmelidir.

***10 dakika arayla kalkacak her bir metro treni aynı hat üzerindeki trafikten ortalama olarak saatte 6900 yolcuyu çekebilir. Bu da en kötü ihtimalle bile Eskişehir yolu üzerinden 6900 yolcunun(en yoğun saatte bile araç başına kişi ortalamasının 1.15 olduğu düşünülürse yaklaşık 6000 araç eder) kaldırılması demektir.

 

DEVRİMCİ MÜCADELEDE MÜHENDİS MİMARLARivme_yorum | about seo