DMMM: KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR..

Yazıcı-dostu sürümArkadaşa gönderPDF

AKP, HALKA, DEVRİMCİLERE VE ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZE SALDIRIYOR..

AKP İktidarı tarafından Halka, devrimcilere ve TMMOB Örgütlülüğüne yapılan saldırılara karşıDMMM (Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar),  02/02/2013 Cumartesi günü saat 15:00'de İstanbul  AKP Şişli İlçe Binası ve saat 15,30 da Ankara il binası önünde eşzamanlı olarak basın açıklaması yaptı

“Gözaltılar, Tutuklamalar, Baskılar Bizi Yıldıramaz, Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz, Mühendisiz Mimarız Haklıyız Kazanacağız” Sloganların atıldığı Ankara ve İstanbulda yapılan basın açıklaması basın bildirisinin okunmasıyla bitirildi.

Okunan basın açıklamasının tam metni

AKP, HALKA, DEVRİMCİLERE VE ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZE SALDIRIYOR

AKP iktidarı, halkın tüm kesimlerini baskı altına almak, toplumun örgütlü yapılarını ele geçirmek için saldırılarını kesintisiz yaygınlaştırarak sürdürüyor. Tüm halka saldırılarını yoğunlaştırırken mühendis mimar ve şehir plancıların Mesleki Demokratik kitle Örgütü olan Türk Mühendis Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) de saldırmaya devam ediyor.

AKP İktidarı  bu saldırılarından birini 18/01/2013 tarihinde DHKP-C Operasyonu adı altında 7 ilde eşzamanlı olarak Helikopterlerle, panzerle, gaz bombaları ile, binlerce Özel tim ve Çevik Polisi ile, Çağdaş Hukukçular Derneği (Ankara, İstanbul) Yürüyüş Dergisi, İdil Kültür Merkezi, Gençlik Federasyonu, Özgürlükler Derneği, Halkın Hukuk Bürosu (HHB), TAYAD ve onlarca evi  saat 004 de basarak talan ve yağma ederek 97 kişi gözaltına almış, 55 kişiyi tutuklanmıştır. Basılan bütün kurumlar yasal dernek, yayın kuruluşu ve işyeridir.

 

Bu saldırıda, gözaltına alınıp tutuklananlardan  biri de Dergimiz (Mühendislik, Mimarlık ve Planlamada +İVME dergisi) Yazı İşleri Müdürü, Fatih Özgür AYDIN olmuştur. Yazı İşleri Müdürümüz F.Özgür AYDIN 18/01/2013 Tarihinde Ümraniye’de sokaktan yaka paça işkenceyle gözaltına alınmış ve 21/01/2013 tarihinde tutuklanarak Edirne F Tipi hapishanesine gönderilmiştir. Baskınlar. Gözaltı ve tutuklamaların gayrimeşru olması bir yana, baştan sona hukuksuzluk, yasadışılık içindedir. AKP Polisinin 7 ilde yaptığı operasyonla kurumların ve evlerin basılması, 97 kişinin gözaltına alınıp 55 kişinin  tutuklanmasına yetecek hiçbir belgesi ve kanıtı yoktur. Bu devrimcilerin mücadeleden koparılıp rehin alınmasıdır.

 

AKP bu saldırıları ile tüm halkı susturmayı, devrimcileri sindirmeyi hedeflemektedir. Bu saldırıları da ilk defa yaşamıyoruz, bu saldırıları da son olmayacaktır. Faşizm, mücadele yükseldikçe saldırılarını da yoğunlaştıracak ve yaygınlaştıracaktır biz de bunu bilincindeyiz. Demokratik Kitle Örgütlerine de, devrimcilere de saldırıların temelinde faşizm vardır.

Mesleki Kitle Örgütümüz TMMOB ye de son darbeyi vurmak için. 29.09.2009 tarihli Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu raporuyla saldırısını başlatan AKP iktidarı, zaman içersinde bir yandan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ve çeşitli yönetmelik değişiklikleriyle mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerini sermayenin hizmetine sunarken, diğer yandan da TMMOB’yi de etkisiz hale getirmeye çalışmaktadır.

AKP iktidarı, 2004 yılından bugüne kamu kurumlarını ve kendine bağlı belediyeleri kullanarak TMMOB yi ele geçirmek istemiş, bunu başaramayınca da bugün TMMOB nin gücünü parçalamaya, örgütsel yapısını yok etmeye çalışmaktadır.  “Yapı Denetimi Hakkında Yapı Denetimi Kanun Tasarısı” adı altında hazırladığı torba yasasıyla 58 yıllık mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB yi tasfiye etmenin yasal dayanağını hazırlamaktadır.

Yasa taslağı, Kıyılardan denize 50 metre olan yaklaşma sınırı 10 metreye kadar çekerek bu alanları da her türlü yapılaşmaya açarken, Mera, yaylak, kışlak ve bilcümle tarım arazileri "kentsel dönüşüm" için rezerv alan olarak kullanılmasını öngörmektedir.

Yasa taslağı, Kent merkezlerinde resmi yapı ve tesisler ile otopark, cami, hal gibi hizmetlere ayrılan yerleri özel mülkiyete konu olabilecek şekilde imar planı değişikliği yapılarak yapılaşmaya açarken,  kamu arazisine imtiyaz sözleşmesiyle bina dikenlerden ve yap işlet devretçi' lerden "ruhsat harcı" vesaire alınmaz diyerek, bu binaları “kamu” binası gibi ruhsatlandırmaktadır.

İşte bu ve bunun gibi yağma, talan ve yıkım saldırılarının hukuksal zeminde yargıya taşıyarak bazılarının yürütmesini durduran/iptal ettiren TMMOB’ a da yasa taslağı ile gözdağı verilmektedir. Taslak TMMOB’ u mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerini halkın çıkarından çok sermayenin çıkarları doğrultusunda rant politikalarına alet edilmesinin yolunu açmaktadır.

Yasa taslağı ile, ülke genelinde 500 sayısına ulaşan mühendislik dallarının kendi odalarını kurabileceğini ve 25 mühendisin olduğu illerde de her birinin ayrı ayrı tüzel kişiliği  olan il odaların yaratılacağını belirtmektedir. Bu değişikliklerle mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri ve odalarımız, il il parçalanarak böl-parçala-yönet politikasıyla küçültülerek etkisiz hele getirilmektedir. Bu amaçla TMMOB’ nin toplumsal muhalefetin bir parçası olması engellenecek ve AKP iktidarının emperyalizmin ve işbirlikçilerinin ihtiyaçları doğrultusunda çıkardığı sömürü, yağma ve talan yasalarının yargıya taşınmasının önüne de geçilmek istenmektedir.

Diğer yandan; merkezi yapının ortadan kaldırılması ile dağınık, başına buyruk ve örgütsüz,  bir mühendis, mimar ve şehir plancısı “topluluğu” yaratılacaktır. Bu alan ne kadar örgütsüz ve dağınık olursa, sömürü, yağma ve talan bir o kadar rahat sürdürülecektir.

Taslak Yasa  TMMOB’yi ücretli çalışan emekçi mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki demokratik kitle örgütü olma durumundan çıkartarak, sadece ticaret ve sanayi ile iştigal eden mütaitlik yapan mühendis mimar ve şehir plancıların örgütü haline getirerek bir ticari şirkete dönüştürülmektedir. Bu amaçla gücünü üyesinden değil, gücünü ticari ilişkiler içersinden alan, ranta ve yağmaya ortak bir TMMOB yaratılmaya çalışılmaktadır.

AKP İktidarının tüm bu saldırıları sürerken Çevre ve Şehircilik bakanının “Bu yasa taslağını rafa kaldırdık” yalanına inanan ve bunu  ‘kazanılmış’ olarak  üyelerine duyuran TMMOB Yönetimi bu yasanın gelecekte yasalaşmasından sorumlu olacak ve bunun hesabını üyelere verecektir.

Bizler hayatın her alanında halkın her kesimine yönelik saldırılara karşı ancak örgütlü mücadele ile püskürtüleceğine inanan “Devrimci Mücadelede Mühendis-Mimarlar”  olarak emekten ve halktan yana bir TMMOB’yi yaşatacağımızı, AKP’nin  örgütlülüğümüze halka ve devrimcilere  dönük saldırılarına karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha haykırıyor, başta meslektaşlarımız olmak üzere halkımızı mücadelemizde  yanımızda olmaya çağırıyoruz.

GÜÇLERİ ÖRGÜTSÜZLÜĞÜMÜZ,

KORKULARI ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZDÜR

GÖZALTILAR TUTUKLAMALAR BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ.

MÜHENDİSİZ MİMARIZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ

 DEVRİMCİ MÜCADELEDE MÜHENDİS MİMARLARivme_yazi | about seo