AKP İKTİDARI, SALDIRILARINI YALANLARLA SÜRDÜRÜYOR

Yazıcı-dostu sürümArkadaşa gönderPDF

Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar, TMMOB ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 30 Ocak 2013 tarihinde yaptıları toplantı ve AKP iktidarının son günlerde devrimcilere yönelik kitlesel gözaltı ve tutuklama saldırılarına karşı 23/02/2013 tarihinde saat 14. 00 AKP Şişli binası önünde basın açıklaması yaptı.

Yapılan basın açıklamasında Gözaltılar Baskılar Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Rant İçin Değil Halk İçin Mühendislik” “TMMOB’ nin Tasfiyesine İzin Vermeyeceğiz” Mühendisiz Mimarız Haklıyız Kazanacağız” sloganları atılmıştır.

 

Basın Açıklamasının Tam Metni;

AKP İKTİDARI, SALDIRILARINI YALANLARLA SÜRDÜRÜYOR

AKP iktidarı, halkın tüm kesimlerini baskı altına almak, toplumun örgütlü yapılarını ele geçirmek için saldırılarını yalanlarla kesintisiz olarak sürdürüyor.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı ile 10 oda Yönetim Kurulu Başkanının, Çevre ve Şehircilik Bakanı ve bakanlık yetkilileri ile 30 Ocak 2013 tarihinde yapılan toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar; “TMMOB Yasası değişikliği üzerine bir çalışma yapıldığını, ancak bu çalışmanın durdurulduğunu, şimdilik TMMOB Yasası ile ilgili bir gündemlerinin olmadığını...” söylemiştir.

Faşizmle yönetilen bir ülkede bu söylenen ilk yalan değildir. Son yalan da olmayacak  Çünkü; Faşizm, halkı susturmak, devrimcileri sindirmek için bir yandan saldırılarını yoğunlaştırırken, diğer yandan bu saldırılarına kitle desteğini sağlamak ve meşrulaştırmak için yalan ve demagojiye başvurmaktadır.

Bunun en yalın örneği; 1999 Yılında “F Tipi hapishaneleri toplusal mutakabat sağlanıncaya kadar açılmayacağını” söyledikten sonra, 19-22 Aralıkta 20 hapishanede katliam yaparak devrimci tutsakları F Tipi hapishanelere zorla işkenceyle nakletmiş olmaları gerçeğidir.

18 Ocak 2013 tarihi  itibariyle  İdil Kültür Merkezi, Çağdaş Hukukçular Derneği, Halkın Hukuk Bürosu, Yürüyüş Dergisi, Gençlik Federasyonu ve TAYAD' ın basılarak talan edilmesi  süreci, bu kurumlara hukuksuz olarak yapılan bu saldırıları, gözaltlıları, tutuklamaları meşrulaştırmak ve kamuoyu desteğini sağlamak için iktidar yanlısı medya aracılığı ile kapsamlı bir dezenformasyon hareketi başlatılmış ve  bu kurumların halkın gözündeki meşruiyeti “11 çelik kapı”, “kozmik oda”, “ajanlık faaliyeti” gibi yalanlarla.yıpratılmaya çalışılmaktadır.Yapılan bu saldırılar ve dezenformasyon hareketi son derece bilinçli ve programlı bir şekilde yapılmaktadır.Amaç her zamanki gibi halkımızın emperyalizmin karşısında savunmasız, örgütsüz bırakılması, sisteme direnen devrimcilerin bertaraf edilmesiyle  halka gözdağı verilmesidir.

Bilindiği gibi AKP iktidarı "gerekirse iktidarına mal olacak" büyüklükte rant projeleri üretmekte ve bu rantın önündeki muhalif unsurları yok etmeye, yapamazsa etkisizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Bu rant projelerinin en büyüğü “Kentsel Dönüşüm” adı altındaki rantsal bölüşüm projeleridir. Barınma hakkını kullanan yoksul gecekondu halkına bir yandan “kimseyi mağdur etmeyeceğiz, sizin istemediğiniz hiç bir şey yapmayacağız” diye oyalanırken , diğer yandan yıkım ve sürgün yasaları çıkartılarak çevik kuvvet eşliğinde yıkımlara start verilmektedir.

Bu bilinçle hareket eden AKP iktidarı her gün yeni bir saldırıyla gündeme gelmektedir. 19/02/2013 tarihinde parasız eğitim, parasız sağlık, eşit  işe eşit ücreti savunan, esnek çalışmaya karşı mücadele eden, rant için değil halk için mühendisliği savunan, vatanın bağımsızlığını isteyen kamu çalışanları, doktor, hemşire, öğretmen, zabıta ve mühendisler AKP polislerinin hedefiydiler. 28 İlde yapılan bu saldırıda onlarca ev ve işyeri basılarak 167 kişi işkenceyle gözaltına alındı.

Mücadele yükseldikçe saldırılarına, yalan ve demagojilerine devam edeceklerdir.. Çünkü tüm bu saldırılarının, yalan ve demagojilerin temelinde faşizm vardır. Herkesi yalan ve demagojilerine inandırabilirler.  Ancak bizim onların yalanlarına ihtiyacımız yok. AKP’nin baskılarına boyun eğmeyeceğiz. Bizler emek ve demokrasi mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. AKP’nin yaratığı korku imparatorluğuna karşı asla hiç susmayacağız, mücadele etmekten yılmayacağız

Faşizm kendinden olmayan, kendi gibi düşünmeyen tüm kişi ve kurumlara düşmandır. Düşmanlığı sınıfsaldır. Mesleki Demokratik Kitle Örgütümüz TMMOB ye de son darbeyi vurmak için. 2009 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu raporuyla saldırısını başlatan AKP iktidarı, bir yandan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ve çeşitli yönetmelik değişiklikleriyle mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerini sermayenin hizmetine sunarken, diğer yandan da TMMOB’yi de etkisiz hale getirmeye çalışmaktadır.

AKP iktidarı, 2004 yılından bugüne kamu kurumlarını ve kendine bağlı belediyeleri kullanarak TMMOB yi ele geçirmek istemiş, bunu başaramayınca da bugün TMMOB nin gücünü parçalamaya, örgütsel yapısını yok etmeye bunu başaramazsa bile etkisizleştirip itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. 

Aynı Yasa taslağı ile Kıyılardan denize 50 metre olan yaklaşma sınırı 10 metreye kadar çekilerek bu alanları da her türlü yapılaşmaya açmayı ve Mera, yaylak, kışlak ve bilcümle tarım arazilerini "kentsel dönüşüm" için rezerv alanı olarak yapılaşmaya açmayı öngörmektedirler.

Yasa taslağı, Kent merkezlerinde resmi yapı ve tesisler ile otopark, cami, hal gibi hizmetlere ayrılan yerleri özel mülkiyete konu olabilecek şekilde imar planı değişikliği yapılarak yapılaşmaya açmaktadır.

İşte bu ve bunun gibi yağma, talan ve yıkım saldırılarını hukuksal zeminde yargıya taşıyarak bazılarının yürütmesini durduran/iptal ettiren TMMOB da bu rant ve saldırı yasa taslağında unutulmamış, yapılan bu düzenleme ile   TMMOB  sermayenin çıkarları doğrultusunda etkisizleştirilmeye ve şekillendirilmeye çalışılmaktadır.

Yapılması düşünülen düzenlemeler ile "ülke genelinde 500 sayısına ulaşan mühendislik dallarının kendi odalarını kurabileceğini ve 25 mühendisin olduğu illerde de her birinin ayrı ayrı tüzel kişiliği  olan il odalarının" yaratılmasının önü açılarak  TMMOB'nin merkezi yapılanması il il parçalanarak böl-parçala-yönet politikasıyla küçültülerek etkisiz hele getirilmeye çalışılmaktadır.

Bu amaçla TMMOB’ nin, toplumsal muhalefetin bir parçası olması engellenecek ve AKP iktidarının; emperyalizmin ve işbirlikçilerinin ihtiyaçları doğrultusunda çıkardığı sömürü, yağma ve talan yasalarının yargıya taşınmasının önüne de geçilmesi hedeflenecektir

Taslak Yasa  TMMOB’yi ücretli çalışan emekçi mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki demokratik kitle örgütü olma durumundan çıkartarak, sadece ticaret ve sanayi ile iştigal eden müteahhhitlik yapan mühendis mimar ve şehir plancıların örgütü haline getirerek bir ticari şirkete dönüştürmektedir. Bu amaçla gücünü üyesinden değil,  gücünü ticari çıkar ilişkilerinden alan, ranta ve yağmaya ortak bir TMMOB yaratılmaya çalışılmaktadır.

AKP İktidarının tüm bu saldırıları sürerken Çevre ve Şehircilik bakanının “Bu yasa taslağını rafa kaldırdık” yalanına inanan ve bunu  ‘kazanılmış’ olarak  üyelerine “İLAN” eden TMMOB Yönetimi bu yasanın gelecekte yasalaşmasından sorumlu olacak ve bunun hesabını üyelere verecektir.

Bizler hayatın her alanında halkın her kesimine yönelik saldırılara karşı ancak örgütlü mücadele ile püskürtüleceğine inanan “Devrimci Mücadelede Mühendis-Mimarlar”  olarak emekten ve halktan yana bir TMMOB’yi yaşatacağımızı, AKP’nin  örgütlülüğümüze halka ve devrimcilere  dönük saldırılara karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha haykırıyor, başta meslektaşlarımız olmak üzere halkımızı mücadelemizde  yanımızda olmaya çağırıyoruz.

GÖZALTILAR TUTUKLAMALAR BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ.

MÜHENDİSİZ MİMARIZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ

                             DEVRİMCİ MÜCADELEDE MÜHENDİS MİMARLAR

 

 ivme_yazi | about seo