AÇIKLAMA NO 73: TMMOB, AKP İKTİDARI TARAFINDAN TASFİYE EDİLİYOR

Yazıcı-dostu sürümArkadaşa gönderPDF

AÇIKLAMA NO 73:

TMMOB, AKP İKTİDARI TARAFINDAN TASFİYE EDİLİYOR…
GÜN, ÖRGÜTÜMÜZE SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR,
GÜN, FAŞİZME KARŞI MÜCADELE GÜNÜDÜR…

 

AKP faşizmi, halkın tüm kesimlerini baskı altına almak, toplumun örgütlü yapılarını ele geçirmek için halka karşı açtığı savaşı büyüterek sürdürüyor.

Gezi parkı eylemleri ile halk düşmanlığı ve faşist yüzü tüm çıplaklığı ile ortaya çıkan AKP iktidarı, sömürü, yağma ve talan politikalarına karşı olan tüm kesimleri susturmak için, bir yandan faşist terörünü uygularken, diğer yandan örgütlülükleri tasfiye etmeye ya da etkisizleştirmeye çalışıyor.

 

09/07/2013 günü, gece yarısı TMMOB’nin örgütlülüğünü zayıflatmak, TMMOB’nin yetkilerini azaltmak ve TMMOB'yi ekonomik olarak zor durumda bırakmak için 1394 sayılı İmar Yasası’nda değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik ne getiriyor: harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize ve onayına tabi tutulamayacak, tutulması istenemeyecek.

 

Mesleki Demokratik Kitle Örgütümüz TMMOB’ye 2009 yılında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu raporuyla saldırısını başlatan AKP iktidarı, 2011 yılında Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ve çeşitli yönetmelik değişiklikleriyle mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetlerini sermayenin hizmetine sunarken, TMMOB’yi de olduğu gibi bırakamazdı.

 

“Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar” olarak 2009 yılındaki DDK raporuna, 2011 yılında çıkartılan KHK'lere, “TMMOB Yasası” taslağına karşı kampanyalar düzenleyerek, işyerlerinde binlerce bildiri dağıtıp binlerce imza toplayarak, her hafta İstanbul ve Ankara AKP il binaları önünde basın açıklamaları yaparak, açlık grevleri yaparak mücadelemizi sürdürmüştük. Bu konuda TMMOB ve bağlı oda yönetimlerine 2009'da DDK raporuna karşı, 2011'de KHK’lere karşı ve “TMMOB Yasası” taslağına karşı mücadele edilmesi gerektiğine dair yazılı ve sözlü olarak çağrılar yapmış ve bu konuda bir mücadele programının oluşturulması için görüşme teklifinde bulunmuştuk.

 

TMMOB ve bağlı oda yönetimleri tüm bu çağrılarımızı ve görüşme isteklerimizi geri çevirmiştir. Biz bu saldırılara karşı birlikte mücadele edelim derken TMMOB yönetimi,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüşmek için randevu talep etmiştir.

Bu görüşme talebi sonrasında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı, 10 odanın Yönetim Kurulu Başkanları, Çevre ve Şehircilik Bakanı ve bakanlık yetkilileri arasında 30 Ocak 2013 tarihinde bir toplantı yapılmıştır.  Yapılan bu toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar; “TMMOB Yasası değişikliği üzerine bir çalışma yapıldığını, ancak bu çalışmanın durdurulduğunu, şimdilik TMMOB Yasası ile ilgili bir gündemlerinin olmadığını...” söylemiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın bu sözü üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı imzasıyla ile TMMOB Yasası değişikliğinin gündemden kalktığı bir açıklama ile “ilan” edilmiştir.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı imzalı bu açıklamaya karşı “Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar” olarak “TMMOB Yasasının” gündemden kalkmadığını, Erdoğan Bayraktar'ın yalan söylediğini, bu yalan üzerinden de TMMOB üyelerinin aldatıldığını açıklamış ve mücadeleye devam edilmesi gerektiğini her ortamda dile getirmiştik.

Faşizmle Uzlaşılmaz, Faşizmle Mücadele Edilir…

 

Çünkü; faşizmin politikalarının özü yalan ve demagojidir. Faşizmle uzlaşılmaz, faşizmle mücadele edilir. Siz uzlaşmak isteseniz de faşizm uzlaşmayacaktır. Çünkü faşizm, iktidarına destek vermeyen, kendisi gibi düşünmeyen halkın her kesimini düşman olarak görür. Ve iktidarını korumak ve sürdürebilmek için halka karşı faşist terörünü daha çok uygulamak zorundadır. Faşizm, iktidarına hizmet etmeyen her kesimi yok etmek için saldırılarına devam edecektir. Son değişikliğin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve TMMOB ile yapılan toplantıdan 5 ay 10 gün sonra meclisten geçirilmesi de bunun somut bir göstergesidir.

Biz faşizmi, hapishane katliamlarından, 19 Aralıktan, sokak infazlarından, her demokratik eylemi biber gazına boğmasından, komplolarla demokratik yasal kurumları yoksul mahalleleri gece yarısı helikopterler eşliğinde, panzerlerle, TOMA’ larla ,gaz bombalarıyla basmasından, talan etmesinden, işkenceyle kitlesel gözaltı ve tutuklamalarından tanıyoruz. Onların yalanına ve icazetine ihtiyacımız yok.

Biz faşizmi, KESK’li Devrimci Memurlara, Devrimci Avukatlara, Devrimci Sanatçılara ve kurumlarına yapılan saldırılardan,1 Mayıslardan, Gezi Parkından tanıyoruz. Onların yalanına ve icazetine ihtiyacımız yok.

Saldırı TMMOB Nezdinde Tüm Halkadır.

Gece yarısı meclisten geçirilen yasal değişiklikle, TMMOB'yi ücretli çalışan emekçi mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki demokratik kitle örgütü durumundan çıkartarak, sadece ticaret ve sanayi ile iştigal eden,müteahhitlik yapan mühendis mimar ve şehir plancıların örgütü haline getirme planlarının işlediğini göstermektedir. Bu amaçla gücünü üyesinden değil, gücünü ticari çıkar ilişkilerinden alan, ranta ve yağmaya ortak “YANDAŞ” bir TMMOB yaratılmaya çalışılmaktadır.

 

Bilindiği gibi AKP iktidarı "gerekirse iktidarına mal olacak" büyüklükte, başta “Kentsel Dönüşüm” olmak üzere rant projeleri üretmekte ve bu rantın önündeki muhalif unsurları yok etmeye,  etkisizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır.

 

Bu amaçla TMMOB’nin, toplumsal muhalefetin bir parçası olması engellenecek ve AKP iktidarının; emperyalizmin ve işbirlikçilerinin ihtiyaçları doğrultusunda çıkardığı sömürü, yağma ve talan yasalarının yargıya taşınmasının önüne de geçilmesi hedeflenecektir.

 

Bizler hayatın her alanında halkın her kesimine yönelik saldırıların ancak örgütlü mücadele ile püskürtüleceğine inanan “Devrimci Mücadelede Mühendis-Mimarlar”  olarak emekten ve halktan yana bir TMMOB’yi yaşatacağımızı, AKP’nin  örgütlülüğümüze, halka ve devrimcilere  dönük saldırılarına karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha haykırıyor, başta meslektaşlarımız olmak üzere halkımızı mücadelemizde yanımızda olmaya çağırıyoruz.

 

DEVRİMCİ MÜCADELEDE MÜHENDİS MİMARLAR

 ivme_yazi | about seo